Händer i Texas Hold’em

Texas Hold’em är ett pokerspel där var och en av spelarna har tillgång till både egna kort och en gemensam korthög. Alla spelets deltagare tilldelas i början av spelet två kort, varefter tre gemensamma kort delas ut på bordet. Detta är det första steget, och det är nu spelarna först försöker hitta bästa möjliga kortkombination med korten på handen och korten på bordet. Därefter läggs först ett fjärde och slutligen ett femte kort till den gemensamma packen innan spelarna jämför sina kombinationer. Kortkombinationerna är de samma som i vanlig poker, nämligen följande:

Högsta kortet (High Card): Om ingen av spelarna har något bättre vinner det högsta kortet (där ässen är högst och tvåorna lägst). Sannolikheten att inte få något bättre än ”High card” är ungefär 50,12%.
Ett par (Pair): Den minst värda kortkombinationen är två kort av samma valör, och sannolikheten att få denna kombination är ungefär 42,26%.
Två par (Two Pairs): Sannolikheten att få två par är ungefär 4,75%, trots att detta ännu är en relativt värdelös kombination.
Triss (Three of a Kind): Med tre kort av samma valör har man triss. Denna kombination har en sannolikhet på ungefär 2,11%.
Stege (Straight): Om de fem korten är i stigande efter varandra påföljande valör men inte är av samma färg kallas kombinationen för stege. Sannolikheten för denna är ungefär 0,39%.
Färg (Flush): Om de fem korten alla är av samma färg kallas kombinationen för färg. Sannolikheten att man får färg är ungefär 0,20%.
Fullt hus, eller Hus (Full House): Om det bland de fem korten finns ett par och en triss kallas kombinationen för fullt hus. Sannolikheten för denna kombination är ungefär 0,14%.
Fyra av samma sort, eller Fyrs (Four of a KInd): Om fyra av korten har samma valör kallas kombinationen för fyrs, med en sannolikhet på ungefär 0,02%.
Färgstege (Straight Flush): Om de fem korten både uppfyller kraven för stege och för färg kallas kombinationen för färgstege, och är den nästbästa kombinationen i spelet. Sannolikheten för denna är ungefär 0,001%.
Royal flush: Detta är ett specialfall av färgstege där det högsta kortet är ett äss och det lägsta är 10. Sannolikheten att få denna kombination är bara ungefär 0,0002%, vilket är orsaken till att detta är den högst värda kortkombinationen i Texas Hold’em .

De olika kortkombinationerna i Texas Hold’em värdesätts naturligtvis utgående ifrån hur sannolika de är. Om två spelare fått samma hand, till exempel ett par, är det spelaren med högre valörer som segrar. Därtill är det viktigt att komma ihåg själva kortfärgens värde. Om två spelare båda fått Royal flush är det spelaren med mer värdefull färg som vinner. Spader är mest värdefull, därefter hjärter, ruter och klöver i den givna ordningen.

Om spelet innehåller Jokrar, som det ofta gör, ändras sannolikheterna en del, eftersom antalet kort i grundpacken är 54 i stället för 52, men det inbördes förhållandet mellan kombinationerna ändras inte. Jokrarna kan ändå påverka en del på hur spelarna vågar satsa, då detta ger dem flera valmöjligheter då de kombinerar sina egna kort med de gemensamma korten på bordet.